طب جامع

۱- تدابیر امور طبیعیه از دیدگاه حکمای پزشکی ایرانی

112 دانشجو ثبت نام کرد
 • Profile photo of saeedi
 • Profile photo of Fatemeh.S
 • Profile photo of jalal.rahiminezhad
 • Profile photo of rdadashi
 • Profile photo of روح اله جمیری

برنامه درسی دوره

امور طبیعیه
پیشگفتار جزئیات رایگان 00:00:00
مقدمه جزئیات 00:00:00
فصل اول: تعریف طب و جایگاه آن در تقسیم بندی علوم قدیم
خلاصه فصل جزئیات 00:00:00
فصل دوم: ارکان
هدف کلی فصل دوم جزئیات 00:00:00
هدف های دقیق یادگیری فصل دوم جزئیات 00:00:00
ویژگی های مهم عناصر اربعه جزئیات 00:00:00
خلاصه فصل دوم جزئیات 00:00:00
فصل سوم: مزاج
هدف کلی فصل سوم جزئیات 00:00:00
هدف های دقیق یادگیری فصل سوم جزئیات 00:00:00
انواع مزاج جزئیات 00:00:00
مزاج جبلی یا مولودی یا سرشتی جزئیات 00:00:00
تشخیص مزاج سرشتی یک فرد جزئیات 00:00:00
خصوصیات طبایع چهارگانه جزئیات 00:00:00
خلاصه فصل سوم جزئیات 00:00:00
مکمل امور طبیعیه جزئیات 00:00:00
ارکان جزئیات 00:00:00
مزاج ها (امزجه) جزئیات 00:00:00
مزاج های نه گانه جزئیات 00:00:00
علائم مزاج های مختلف جزئیات 00:00:00
مزاج فصل ها جزئیات 00:00:00
مزاج گرم و خشک جزئیات 00:00:00
مزاج گرم و تر جزئیات 00:00:00
مزاج سرد و تر جزئیات 00:00:00
مزاج سرد و خشک جزئیات 00:00:00
علائم غلبه اخلاط جزئیات 00:00:00
آموزش تصویری
لوح فشرده شماره ۱ (دفتر اول) جزئیات 00:00:00
لوح فشرده شماره ۲ (دفتر اول) جزئیات 00:00:00
لوح فشرده شماره ۳ (دفتر اول) جزئیات 00:00:00
لوح فشرده شماره ۴ (دفتر اول) جزئیات 00:00:00
لوح فشرده شماره ۵ (دفتر اول) جزئیات 00:00:00
خودآزمایی برای آمادگی آزمون
خود آزمایی فصل اول جزئیات 00:00:00
خود آزمایی فصل دوم جزئیات 00:00:00
خود آزمایی فصل سوم جزئیات 00:00:00

نقد و بررسی دوره

2.5

2 امتیاز
 • 1 ستاره4
 • 2 ستاره2
 • 3 ستاره1
 • 4 ستاره0
 • 5 ستاره1

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

شرکت در دوره
 • ۱۸,۰۰۰ تومان
 • دسترسی نامحدود

درباره ما

موسسه آموزشی پژوهشی احیای طب جامع ایرانیان شماره روابط عمومی 66920128-021
در حال بارگذاری