طب جامع

۶- تدابیر حرکت و سکون (ورزش، خواب و بیداری) از دیدگاه حکمای پزشکی ایرانی

7 دانشجو ثبت نام کرد
 • Profile photo of kahroba
 • Profile photo of حسین احمدیان
 • Profile photo of f
 • Profile photo of abbas
 • Profile photo of a.rahmanian

برنامه درسی دوره

تدابیر حرکت و سکون، ورزش، خواب و بیداری
مقدمه جزئیات 00:00:00
اهداف موضوع جزئیات 00:00:00
خلاصه خواب و بیداری و حرکت و سکون جزئیات 00:00:00
انواع ریاضت جزئیات 00:00:00
آداب و قوانین ریاضت جزئیات 00:00:00
کاربرد ورزش در بیماری‌ها جزئیات 00:00:00
دَلک جزئیات 00:00:00
نوم و یقظه (خواب و بیداری) جزئیات 00:00:00
نوع خوابیدن و اثرات آن جزئیات 00:00:00
ساعات شبانه روزی خواب جزئیات 00:00:00
مکان خوابیدن جزئیات 00:00:00
افراط در کم خوابی جزئیات 00:00:00
آموزش تصویری
لوح فشرده شماره ۱ (دفتر ششم) جزئیات 00:00:00
لوح فشرده شماره ۲ (دفتر ششم) جزئیات 00:00:00
آزمون ۶ جزئیات 00:00:00

نقد و بررسی دوره

N.A

امتیاز
 • 1 ستاره0
 • 2 ستاره0
 • 3 ستاره0
 • 4 ستاره0
 • 5 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

شرکت در دوره
 • ۱۸,۰۰۰ تومان
 • 1 هفته, 3 روز

درباره ما

موسسه آموزشی پژوهشی احیای طب جامع ایرانیان شماره روابط عمومی 66920128-021
در حال بارگذاری