طب جامع

۱۸- گیاهان دارویی، مفرده شناسی (جلد ۳) از دیدگاه حکمای پزشکی ایرانی

2 دانشجو ثبت نام کرد
  • Profile photo of a.rahmanian

برنامه درسی دوره

گیاهان دارویی-مفرده شناسی جلد3
خاکشی (در زبان عربی: خبّه) 00:00:00
کرچک (در زبان عربی: خروع) 00:00:00
خطمی 00:00:00
خلاف 00:00:00
بیدمشک (در زبان عربی: خلاف بلخی) 00:00:00
خیارچنبر (در زبان عربی خیار شنبر – فلوس) 00:00:00
دارچینی (در زبان عربی: دارچین) 00:00:00
رازیانه 00:00:00
زعفران 00:00:00
زنجبیل 00:00:00
زوفای یابس 00:00:00
زیتون 00:00:00
روغن زیتون (در زبان عربی: زیت) 00:00:00
سپستان 00:00:00
سماق 00:00:00
سنا 00:00:00
سنبل 00:00:00
سورنجان (گل حسرت) 00:00:00
شیرین بیان (در زبان عربی: سوس) 00:00:00
شاهتره (به زبان عربی: شاهترج) 00:00:00
شوید (به زبان عربی: شبت) 00:00:00
شکرتیغال‌ 00:00:00
شلغم (به زبان عربی: لفت) 00:00:00
سیاه دانه (به زبان عربی: شونیز) 00:00:00
صبر زرد 00:00:00
آویشن (به زبان عربی: صعتر) 00:00:00
صمغ‌ 00:00:00
زردچوبه (به زبان عربی: عروق الصّفر) 00:00:00
عسل 00:00:00

نقد و بررسی دوره

N.A

امتیاز
  • 1 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 5 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

شرکت در دوره
  • ۱۸,۰۰۰ تومان
  • دسترسی نامحدود

درباره ما

موسسه آموزشی پژوهشی احیای طب جامع ایرانیان شماره روابط عمومی 66920128-021
در حال بارگذاری