طب جامع

۱۹- گیاهان دارویی، مفرده شناسی (جلد ۴) از دیدگاه حکمای پزشکی ایرانی

7 دانشجو ثبت نام کرد
 • Profile photo of حسین احمدیان
 • Profile photo of kahroba
 • Profile photo of شریعت زاده
 • Profile photo of Kalhor
 • Profile photo of a.rahmanian

برنامه درسی دوره

گیاهان دارویی-مفرده شناسی جلد4
عنّاب جزئیات 00:00:00
تاجریزی (به زبان عربی: عنب الثّعلب) جزئیات 00:00:00
سنجد (به زبان عربی: غبیرا) جزئیات 00:00:00
فلفل جزئیات 00:00:00
هیل (به زبان عربی: قاقله) جزئیات 00:00:00
میخک (به زبان عربی: قرنفل) جزئیات 00:00:00
کدو (به زبان عربی: قرع) جزئیات 00:00:00
قراقاط جزئیات 00:00:00
کتان جزئیات 00:00:00
کرفس جزئیات 00:00:00
گشنیز (به زبان عربی: کربزه) جزئیات 00:00:00
زیره (به زبان عربی: کمون) جزئیات 00:00:00
بارهنگ (به زبان عربی: لسان الحمل) جزئیات 00:00:00
گل گاوزبان (به زبان عربی: لسان الثور) جزئیات 00:00:00
مرزنجوش جزئیات 00:00:00
مرّ‌ جزئیات 00:00:00
مصطکی جزئیات 00:00:00
مقل جزئیات 00:00:00
نارنج جزئیات 00:00:00
نانخواه یا زنیان (به زبان عربی: کمون ملوکی) جزئیات 00:00:00
نعناع جزئیات 00:00:00
سوسن زرد (به زبان عربی: وج) جزئیات 00:00:00
گل سرخ (به زبان عربی: ورد احمر بستانی) جزئیات 00:00:00
کاسنی (به زبان عربی: هندبا) جزئیات 00:00:00
مارچوبه (به زبان عربی: هلیون) جزئیات 00:00:00
هوفاریقون جزئیات 00:00:00

نقد و بررسی دوره

N.A

امتیاز
 • 1 ستاره0
 • 2 ستاره0
 • 3 ستاره0
 • 4 ستاره0
 • 5 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

شرکت در دوره
 • ۱۸,۰۰۰ تومان
 • دسترسی نامحدود

درباره ما

موسسه آموزشی پژوهشی احیای طب جامع ایرانیان شماره روابط عمومی 66920128-021
در حال بارگذاری