طب جامع

۱۶- گیاهان دارویی، مفرده شناسی (جلد ۱) از دیدگاه حکمای پزشکی ایرانی

20 دانشجو ثبت نام کرد
 • Profile photo of amin
 • Profile photo of حسین احمدیان
 • Profile photo of Mojgan rezvani
 • Profile photo of kahroba
 • Profile photo of badroddin

برنامه درسی دوره

گیاهان دارویی (مفرده شناسی ۱) جزئیات 00:00:00
حرف الألف جزئیات 00:00:00
حرف الباء جزئیات 00:00:00
حرف التّاء جزئیات 00:00:00
حرف الثّاء جزئیات 00:00:00
حرف الجیم جزئیات 00:00:00
حرف الحاء جزئیات 00:00:00
حرف الخاء جزئیات 00:00:00
حرف الدّال جزئیات 00:00:00
حرف الذّال جزئیات 00:00:00
حرف الرّاء جزئیات 00:00:00
حرف الزّاء جزئیات 00:00:00
حرف السّین جزئیات 00:00:00
حرف الشّین جزئیات 00:00:00
حرف الصّاد جزئیات 00:00:00
حرف الضّاد جزئیات 00:00:00
حرف الطّاء جزئیات 00:00:00
حرف العین جزئیات 00:00:00
حرف الغین جزئیات 00:00:00
حرف الفاء جزئیات 00:00:00
حرف القاف جزئیات 00:00:00
حرف الکاف جزئیات 00:00:00
حرف اللّام جزئیات 00:00:00
حرف المیم جزئیات 00:00:00
حرف النّون جزئیات 00:00:00
حرف الواو جزئیات 00:00:00
حرف الهاء جزئیات 00:00:00
آمله (در زبان عربی: املج) جزئیات 00:00:00
همیشه بهار (در زبان عربی: ابرون) جزئیات 00:00:00
بالنگ و ترنج (در زبان عربی: اترج) جزئیات 00:00:00
پنج انگشت (در زبان عربی: اثلق) جزئیات 00:00:00
اسطوخودوس جزئیات 00:00:00
پیاز عنصل (در زبان عربی: اسقیل) جزئیات 00:00:00
مورد (در زبان عربی: آس) جزئیات 00:00:00
مورد برّی (در زبان عربی: آس برّی) جزئیات 00:00:00

نقد و بررسی دوره

N.A

امتیاز
 • 1 ستاره0
 • 2 ستاره0
 • 3 ستاره0
 • 4 ستاره1
 • 5 ستاره1

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

شرکت در دوره
 • ۱۸,۰۰۰ تومان
 • دسترسی نامحدود

درباره ما

موسسه آموزشی پژوهشی احیای طب جامع ایرانیان شماره روابط عمومی 66920128-021
در حال بارگذاری