طب جامع

۱۶- گیاهان دارویی، مفرده شناسی (جلد ۱) از دیدگاه حکمای پزشکی ایرانی

17 دانشجو ثبت نام کرد
 • Profile photo of علیرضا احمدزاده
 • Profile photo of amin
 • Profile photo of حسین احمدیان
 • Profile photo of Mojgan rezvani
 • Profile photo of kahroba

برنامه درسی دوره

گیاهان دارویی (مفرده شناسی ۱) 00:00:00
حرف الألف 00:00:00
حرف الباء 00:00:00
حرف التّاء 00:00:00
حرف الثّاء 00:00:00
حرف الجیم 00:00:00
حرف الحاء 00:00:00
حرف الخاء 00:00:00
حرف الدّال 00:00:00
حرف الذّال 00:00:00
حرف الرّاء 00:00:00
حرف الزّاء 00:00:00
حرف السّین 00:00:00
حرف الشّین 00:00:00
حرف الصّاد 00:00:00
حرف الضّاد 00:00:00
حرف الطّاء 00:00:00
حرف العین 00:00:00
حرف الغین 00:00:00
حرف الفاء 00:00:00
حرف القاف 00:00:00
حرف الکاف 00:00:00
حرف اللّام 00:00:00
حرف المیم 00:00:00
حرف النّون 00:00:00
حرف الواو 00:00:00
حرف الهاء 00:00:00
آمله (در زبان عربی: املج) 00:00:00
همیشه بهار (در زبان عربی: ابرون) 00:00:00
بالنگ و ترنج (در زبان عربی: اترج) 00:00:00
پنج انگشت (در زبان عربی: اثلق) 00:00:00
اسطوخودوس 00:00:00
پیاز عنصل (در زبان عربی: اسقیل) 00:00:00
مورد (در زبان عربی: آس) 00:00:00
مورد برّی (در زبان عربی: آس برّی) 00:00:00

نقد و بررسی دوره

N.A

امتیاز
 • 1 ستاره0
 • 2 ستاره0
 • 3 ستاره0
 • 4 ستاره1
 • 5 ستاره1

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

شرکت در دوره
 • ۱۸,۰۰۰ تومان
 • دسترسی نامحدود

درباره ما

موسسه آموزشی پژوهشی احیای طب جامع ایرانیان شماره روابط عمومی 66920128-021
در حال بارگذاری